Hliněná božstva

Hliněná božstva-komix
Hliněná božstva jsou komix Martina Koláčka, vyprávějící příběh dvou Hliněných božstev, Aerei a Aeona, která se proti své vůli stanou hlavními aktéry války mezi Kamennou královnou a Hliněným králem Lotem. Komix je inspirovaný poslední částí stejnojmenné knihy.

Komixová galerie (10 MB, formát cbr)

Verze pro tisk (80 MB, rar)

Literární předloha


Titulní strana
Hliněná božstva-komix

Strana 1
Hliněná božstva-komix

Strana 2
Hliněná božstva-komix

Strana 3
Hliněná božstva-komix

Strana 4
Hliněná božstva-komix

Strana 5
Hliněná božstva-komix

Strana 6
Hliněná božstva-komix

Strana 7
Hliněná božstva-komix

Strana 8
Hliněná božstva-komix

Strana 9
Hliněná božstva-komix

Strana 10
Hliněná božstva-komix

Strana 11
Hliněná božstva-komix

Strana 12
Hliněná božstva-komix

Strana 13
Hliněná božstva-komix

Strana 14
Hliněná božstva-komix

Strana 15
Hliněná božstva-komix

Strana 16
Hliněná božstva-komix

Strana 17
Hliněná božstva-komix

Strana 18
Hliněná božstva-komix

Strana 19
Hliněná božstva-komix

Strana 20
Hliněná božstva-komix

Comments

Post new comment

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.