Galerie Vašich kostlivců

Zde je místo pro Vaše kostlivce. Vytvořili/y jste opravdu zábavný kousek kostěné konstrukce? Pošlete fotku na adresu: postmaster@martin.kolacek.cz

KOSTLIVEC aneb Mizerný nekromant
KOSTLIVEC aneb Mizerný nekromant
KOSTLIVEC aneb Mizerný nekromant

Comments

Post new comment

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.